Ứng dụng hệ thống tin nhắn (mHealth) thúc đẩy sử dụng “Tổng đài tư vấn cai thuốc lá” và cai thuốc lá

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sớm trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, theo Tổng quan ngành Y tế 2014, hiện nay có khoảng hơn 50% nam giới và 2% nữ giới hút thuốc lá [1]. Vì vậy, theo các chính sách của Bộ Y tế, việc giảm thiểu gánh nặng bệnh tật liên quan đến hút thuốc lá bằng cách khuyến khích cai nghiện đang là ưu tiên hàng đầu đối với Việt Nam. Từ tháng 09 năm 2015, Hiệp hội Hô hấp Việt Nam đã thành lập Tổng đài Tư vấn Cai nghiện Thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhằm thúc đẩy người hút thuốc lá cai thuốc.

Với mục tiêu đẩy mạnh việc sử dụng Tổng đài Tư vấn Cai nghiện Thuốc lá của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời tăng cường sự tiếp cận của người mong muốn cai nghiện thuốc lá tới các dịch vụ tư vấn và việc điều trị thay thế bằng nicotine, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) tiến hành dự án nghiên cứu “Ứng dụng hệ thống tin nhắn (mHealth) thúc đẩy sử dụng “Tổng đài tư vấn cai thuốc lá” và cai thuốc lá (M2Q2)”. Được tài trợ bởi Trung tâm Quốc tế Forgaty – Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), nghiên cứu này sẽ được triển khai trong năm (05) năm từ 2017 đến 2022 và là dự án hợp tác giữa PHAD và trường Đại học Y khoa Massachusetts (UMMS). Hiện nay, dự án đang trong quá trình chuẩn bị và chờ phê duyệt từ chính phủ Việt Nam.

Các thông tin thêm về dự án được đăng tải và cập nhật trên trang điện tử Công cụ Báo cáo Trực tuyến (RePORT) của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) theo đường dẫn sau: https://projectreporter.nih.gov/project_info_description.cfm?aid=9371591 .


[1] Bộ Y tế. Tổng quan ngành y tế 2014 – Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm.