Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Ninh Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Nghệ An Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Điện Biên Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Lào Cai Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Sơn La Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS Tp. HCM Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Cần Thơ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Lao An Giang