Đối tác & Khách hàng

Bộ Y tế PEPFAR Vietnam
Cục Phòng, chống HIV/AIDS Abt Associates Inc.
MOJ Bộ Tư pháp   PACT Vietnam
    Bộ Lao động Thương binh và Xã hội    Save the Children Vietnam
 Bo van hoa the thao va du lich  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Chương trình danh dự quốc tế
    Bộ Quốc Phòng – Cục Quân y    Care  Care International
 So y te Thai Nguyen  Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên   Population Council
    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương  Anglia University of East Anglia
    Đại học Y Hà Nội   World Health Organization
    Đại học Y tế công cộng   Unpa   UNFPA
  Y duoc Thai Nguyen  Đại học Y dược Thái Nguyên    Hofstra  Hofstra University
  Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội      Columbia University – School of Public Health
  Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hải Phòng
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Ninh
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Nghệ An
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Điện Biên
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Lào Cai
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Sơn La
Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS Tp. HCM
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Cần Thơ
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Lao An Giang
 Toronto Toronto University
  Bệnh viện Nhiệt đới trung ương       Boston University
 Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số         The University of California
IHP  World Learning     University of Massachusetts Boston
RTI The Research Triangle Institute – RTI    Dartmouth Dartmouth University
SFU

Simon Fraser University