Đối tác & Khách hàng

Bộ Y tế PEPFAR Vietnam
Cục Phòng, chống HIV/AIDS Abt Associates Inc.
MOJ Bộ Tư pháp   PACT Vietnam
    Bộ Lao động Thương binh và Xã hội    Tổ chức cứu trẻ em Việt Nam
 Bo van hoa the thao va du lich  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Chương trình danh dự quốc tế
    Bộ Quốc Phòng – Cục Quân y    Care  Care International
 So y te Thai Nguyen  Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên   Population Council
    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương  Anglia Đại học Đông Anglia
    Đại học Y Hà Nội   Tổ chức Y tế Thế Giới
    Đại học Y tế công cộng       Unpa   Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam
  Y duoc Thai Nguyen  Đại học Y dược Thái Nguyên    Hofstra  Đại học Hofstra
  Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội     Đại học Columbia
  Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS  Toronto Đại học Toronto
  Bệnh viện Nhiệt đới trung ương      Đại học Boston
 Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số           Đại học California
IHP  World Learning     Đại học Massachusetts Boston
RTI The Research Triangle Institute – RTI    Dartmouth Đại học Dartmouth 
SFU

Đại học Simon Fraser 

 Grand Challenges Canada Grand Challenges Canada

 

 

 U of Queensland Đại học Queensland              UNE Đại học New England
University of Melbourne Đại học Melbourne      USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ