Các bệnh không lây truyền

Việt Nam đang trải qua một thời kỳ chuyển biến về dịch tễ học: các trường hợp bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây truyền tăng nhanh trong 2 thập kỷ qua và trở thành gánh nặng lớn cho xã hội. Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2006, tỷ lệ mắc các bệnh không lây truyền cao gấp 2,5 lần so với các bệnh lây truyền (62% so với 24%). Sự thay đổi mô hình dịch tễ học có thể do sự tăng lên của tuổi thọ đồng thời kéo dài thời gian phơi nhiễm với các bệnh không lây truyền như các bệnh ung thư và đặc biệt là các nguy cơ về bệnh tim mạch. Ngày nay, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam, cao hơn khoảng 3 lần so với các bệnh lây truyền và do ký sinh trùng gây ra, và chiếm gần 1/5 gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam năm 2008.

Sự gia tăng các bệnh không lây truyền làm tăng gấp đôi gánh nặng kinh tế cho một quốc gia, kết quả dựa trên gánh nặng từ các bệnh lây truyền và sự tăng lên của bệnh tật và tử vong do các bệnh không lây truyền như đái tháo đường, ung thư, đặc biệt là bệnh tim mạch ở cùng một thời điểm. Thêm vào đó, Việt Nam có gánh nặng về chấn thương rất lớn, là hậu quả của các tai nạn giao thông đường bộ, làm tăng gánh nặng bệnh tật lên gấp 3 lần. Điều đó dường như là bản chất lâu dài của nhiều điều kiện mạn tính đòi hỏi một hệ thống y tế toàn diện và bền vững với một đội ngũ nhân viên có những kỹ năng thích hợp, các dịch vụ chất lượng và giá cả hợp lý, thuốc và kỹ thuật, và sự trao quyền cho người bệnh và cộng đồng. Hơn thế nữa, những thực tế này đòi hỏi sự tương tác của các yếu tố khác nhau như thay đổi lối sống, sự phát triển kinh tế và đô thị hóa và sự cần thiết của phối hợp đa ngành.

Với nhiệm vụ của mình, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triền (PHAD) sẽ chú trọng can thiệp cho cả nhóm dân số nói chung và các cá nhân như sau:

- Phát triển hình thức can thiệp dựa vào cộng đồng để trao quyền cho cộng đồng và cán bộ y tế tuyến cơ sở.

- Tiến hành trên ở các nhóm ngẫu nhiên để thử nghiệm các hình thức can thiệp đã phát triển.

- Tìm cách kêu gọi sự tham gia của chính quyền vào việc phòng bệnh.

- Tiến hành các nghiên cứu thuần tập tương lai để xác định các yếu tố làm giảm nguy cơ phát triển của các bệnh không lây truyền.

- Tiến hành đánh giá sự thay đổi hành vi trong việc giảm bớt các nguy cơ.

- Nghiên cứu sự thay đổi văn hóa, dân tộc trong các yếu tố nguy cơ để điều chỉnh các can thiệp hành vi.

- Sử dụng các hồ sơ y tế điện tử trong việc dự đoán bệnh tật và đánh giá hiệu quả của các can thiệp y tế

Dự án tại PHAD:

http://phad.vn/vi/du-an/chung-ta-noi-ve-benh-tang-huyet-ap/