Hanoi Prevention HIV/AIDS Centre Hai Phong Prevention HIV/AIDS Centre Quang Ninh Prevention HIV/AIDS Centre Dien Bien Prevention HIV/AIDS Centre Lao Cai Prevention HIV/AIDS Centre Son La Prevention HIV/AIDS Centre Nghe An Prevention HIV/AIDS Centre Ho Chi Minh Prevention HIV/AIDS Committee Can Tho Prevention HIV/AIDS Centre An Giang Prevention HIV/AIDS & Tuberculosis Centre